Bokformgivning


Kreativ idé, grafisk formgivning.
Hallwylska museet