Bokformgivning


Kreativ idé, grafisk formgivning. Hallwylska museet.