Info                       
  Bögar  


Grafisk form till utställning, Hallwylska museet

Cystallofolia  


Grafisk form till utställning, Nordiska museet

Beckmans X
NK:s franska


Grafisk form till utställning, Nordiska museet
  TAW


Illustration till singelsläppHögre än händerna når


 Formgivning till album, Tomas Andersson Wij


Teknikens palats


Bokformgivning, Hallwylska museet


Giftets värde


Bokformgivning, Makadam förlag
Two
directions


Grafisk form till utställning, Nordiska museet

Konstfrämjandets jubileumbok


Bokformgivning, Konstfrämjandet


Folksamhuset


Bokformgivning, Konstfrämjandet
Dramatikerförbundet


Grafisk identitet

Affischer


Grafisk form, Blixten & co 
En kvinnas röst


Utställningsform och grafisk form, Hallwylska museet


Systrarna von Hallwyl


Bokformgivning, Hallwylska museet.Hemlöshet och Barn- och ungdomsrapport


Grafisk form, Stockholms Stadsmissi


Förintelsens minnesdag


Grafisk form, Forum för levande historia

Årsrapporter och redovisningar


Grafisk form och illustration, Parks and Resorts


Moa Hallgren


Grafisk identitet
12 gökungar.
Ingen dussinsamling


Grafisk formgivning, Hallwylska museet
Skräck och skrock
– det ockulta sekelskiftet 1900


Grafisk formgivning, Hallwylska museet