Giftets värde


Kreativ idé, grafisk formgivning, grafisk produktion, illustrationer, bildval och bildhantering. Makadam förlag.