Förintelsens minnesdag 


Kreativt koncept till utställningar med tillhörande folder. Grafisk formgivning, grafisk produktion och bildhantering. Forum för levande historia.