Info                       Bokformgivning

Giftets värde


Kreativ idé, grafisk formgivning, grafisk produktion,
illustrationer, bildval och bildhantering.
Makadam förlag


Bokformgivning
Folksamhuset


Kreativ idé, grafisk formgivning, grafisk produktion.
Konstfrämjandet 

Bokformgivning

Konstfrämjandets jubileumbok


Kreativ idé, grafisk formgivning, grafisk produktion.
Konstfrämjandet

Grafisk identitet

Dramatikerförbundet


Grafisk identitet, kreativt koncept, grafisk formgivning, grafisk produktion av logotyp, hemsidelayout, visitkort, dokument och verksamhetsberättelse. 
Bokformgivning

Systrarna von Hallwyl


Kreativ idé, grafisk formgivning.
Hallwylska museet.
Utställningsform

En kvinnas röst


Kreativt koncept till utställning, grafisk formgivning, grafisk produktion och bildhantering.
Hallwylska museet


Grafisk form 

Hemlöshet- och Barn- och ungdomsrapport


Kreativ idé, grafisk form, illustrationer och produktion.
Stockholms Stadsmission

Grafisk form och illustration

Årsrapporter och hållbarhetsredovisningar


Kreativ idé (till hållbarhetsrapport), grafisk form, illustrationer och produktion.
Parks and Resorts


Grafisk form

Förintelsens minnesdag


Kreativt koncept till utställningar med tillhörande folder. Grafisk formgivning, grafisk produktion och bildhantering. 
Forum för levande historia
Grafisk identitet

MOA HALLGREN


Grafisk identitet, idé, grafisk form och produktion
av logotyp, visitkort och hang tags, hemsidelayout.


Grafisk form till utställning

12 GÖKUNGAR.
Ingen dussinsamling


Kreativt koncept, grafisk formgivning, grafisk produktion, illustration.
Hallwylska museet


Grafisk form till utställning

Skräck och skrock
– det ockulta sekelskiftet 1900


Kreativt koncept av utställningstextpresentation, illustrationer, bildbehandling, grafisk formgivning av utställningstexter och folder.
Hallwylska museet