Info                        Cystallofolia  


Grafisk form till utställning, Nordiska museet

  TAW


Illustration till singelsläpp
Högre än händerna når


 Formgivning till album, Tomas Andersson Wij


Teknikens palats


Bokformgivning, Hallwylska museet


Giftets värde


Bokformgivning, Makadam förlag
Two
directions


Grafisk form till utställning, Nordiska museet

Konstfrämjandets jubileumbok


Bokformgivning, Konstfrämjandet


Folksamhuset


Bokformgivning, Konstfrämjandet Dramatikerförbundet


Grafisk identitet

Affischer


Grafisk form, Blixten & co En kvinnas röst


Utställningsform och grafisk form, Hallwylska museet


Systrarna von Hallwyl


Bokformgivning, Hallwylska museet.


Hemlöshet och Barn- och ungdomsrapport


Grafisk form, Stockholms Stadsmissi


Förintelsens minnesdag


Grafisk form, Forum för levande historia


Årsrapporter och redovisningar


Grafisk form och illustration, Parks and Resorts


Moa Hallgren


Grafisk identitet12 gökungar.
Ingen dussinsamling


Grafisk formgivning, Hallwylska museet
Skräck och skrock
– det ockulta sekelskiftet 1900


Grafisk formgivning, Hallwylska museet