Info                        Cystallofolia  


Grafisk form till utställning, Nordiska museet

  TAW


Illustration till singelsläpp
Högre än händerna når


 Formgivning till album, Tomas Andersson Wij


Teknikens palats


Bokformgivning, Hallwylska museet


Giftets värde


Bokformgivning, Makadam förlag
Two
directions


Grafisk form till utställning, Nordiska museet

Konstfrämjandets jubileumbok


Bokformgivning, Konstfrämjandet


Folksamhuset


Bokformgivning, Konstfrämjandet Dramatikerförbundet


Grafisk identitet

Affischer


Grafisk form, Blixten & co En kvinnas röst


Utställningsform och grafisk design, Hallwylska museet


Systrarna von Hallwyl


Bokformgivning, Hallwylska museet.


Hemlöshet och Barn- och ungdomsrapport


Grafisk form, Stockholms Stadsmission


Årsrapporter
och
redovisningarGrafisk form och illustration, Parks and Resorts


Förintelsens minnesdag


Grafisk formgivning, Forum för levande historiaMoa Hallgren


Grafisk identitet12 gökungar.
Ingen dussinsamling


Grafisk formgivning, Hallwylska museet
Skräck och skrock
– det ockulta sekelskiftet 1900


Grafisk formgivning, Hallwylska museet